#yosukekubozuka "Motto Motto Kumamoto.It was so fun.No Doubt"